Wynagrodzenie

Wynagrodzenie pobierane przez Kancelarię za świadczone usługi uzależnione jest od rodzaju tych usług, jak również stopnia zawiłości rozpoznawanej sprawy. Wynagrodzenie może być również indywidualnie negocjowane z klientem. Wynagrodzenie za obsługę prawną uzależnione jest od zakresu i częstotliwości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorcy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.). Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

więcej