Krakowskie Biuro Rachunkowe s. c.
Marzena Pachota, Teresa Rogóż
34-100 Wadowice, ul. Żwirki i Wigury 8/2
Oferta Biura Rachunkowego obejmuje pełną obsługę księgową, podatkową i kadrowo-płacową firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jesteśmy zespołem osób z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w różnych sektorach i branżach gospodarki. Posiadamy szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych, niezbędną do wykonywania powierzonych nam zadań, ale jesteśmy również osobami, które na bieżąco śledzą zmiany przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz stale podnoszą swoje kwalifikacje. Przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi oferujemy jednocześnie bardzo konkurencyjne ceny naszych usług, uzgadniane każdorazowo i indywidualnie z Klientem.

Będąc członkami Stowarzyszenia Księgowych czerpiemy nie tylko wiedzę ale i wzorce etyczne od najlepszych. Poziom naszych usług podnosimy poprzez stałą współpracę z Kancelarią Radców Prawnych M.Koczur-Lot, M.Mierzejewska -Płonka s.c. w Wadowicach, która służy nam pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych, a w razie potrzeby jest do dyspozycji naszych klientów.

Wśród szerokiego spektrum usług, które świadczymy znajdują się m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT ,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych),
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przygotowywanie wniosków o zwrot VAT od materiałów budowlanych,
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu,
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne),
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Marzena Pachota       Teresa J. Rogóż
+48 501 489 426       +48 604 202 178