Zakres świadczonych usług:
 • › windykacja należności
 • › tworzenie spółek prawa handlowego, łączenie, przekształcanie, postępowanie rejestracyjne przed KRS
 • › przygotowanie projektów statutów, aktów założycielskich, umów spółek oraz ich zmiany
 • › udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji
 • › sporządzanie opinii prawnych, analiz
 • › sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i innych dokumentów prawnych
 • › zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, gospodarczymi i pracy
 • › sporządzanie pism procesowych i środków odwoławczych (zażaleń, apelacji, kasacji)
 • › dochodzenie należności w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • › prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
 • › dochodzenie odszkodowań ( z tytułu wypadków komunikacyjnych, OC, AC, NW) w zakresie prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, separacje)
 • › postępowanie spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, podział majątku)
 • › prawo upadłościowe, układowe, naprawcze
 • › prawo administracyjne
 • › prawo zamówień publicznych
 • › prawo ochrony własności intelektualnej